Congres: Eco Innovatie met Biomassa

Wij maken u graag attent op het congres ‘Eco Innovations From Biomass’ in Papenburg op 28 en 29 juni 2017. Het congres bevordert de uitwisseling van kennis over de bio-economie in de non-food sector en van strategieën voor een doelmatige stoffelijke – en energetische benutting van biomassa en reststoffen in de circulaire economie. Het congres presenteert succesvolle »bottom up« concepten en actuele doorbraken uit onderzoek en praktijk rond nieuwe ontwikkelroutes, biomaterialen, bioraffinage, nutriëntenterugwinning, algenproductie en paludi-cultuur. Bedrijven presenteren hun eco-innovatieve productontwikkelingen.

Bedrijven, kennisinstituten en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd posters in te dienen en als exposant deel te nemen.

Het programma vindt u hier.

Belangrijjke bijdrage biomassa aan Klimaatdoelen 2050

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moeten er grote inspanningen verricht worden in alle sectoren van de economie. Duurzame en milieuvriendelijke producten en processen op basis van biomassa en reststoffen krijgen hierin een belangrijke rol.

De bio-economie in de non food sector loopt in deze innovatieve ontwikkelingen voorop, want hier liggen grote kansen voor bedrijven uit verschillende branches met nieuwe producten en diensten, maar ook met nieuwe klantengroepen en markten.

De presentaties worden aangevuld met posterpresentaties, netwerkkansen en discussiefora.

Thema’s van de parallelsessies

  • Grondstoffen en bio-economie
  • Eco innovaties met biomaterialen en producten
  • Nieuwe groene routes
  • Duurzaamheid en de sociaal economische aspecten

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. in samenwerking met de Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Ook Adbrevio zal aanwezig zijn op het Eco Innovation Congres, dus hopelijk tot ziens in Papenburg!