Groene Grondstoffen

Groene grondstoffen

Groene grondstoffen kunnen een interessant alternatief vormen voor petrochemische grondstoffen, met name voor hoogwaardige non-food toepassingen, bijvoorbeeld als (bouw)materialen of in consumentenproducten. Nederland is bij uitstek een producent van groene grondstoffen. Dit zijn niet alleen de producten uit de landbouw, maar ook bijproducten uit natuurbeheer en de voedingsmiddelenindustrie. De potentiële afnemers van groene grondstoffen maken echter nog niet optimaal gebruik van deze grondstofstroom.

Waarom Groene Grondstoffen

Voor een bedrijf kunnen er verschillende redenen zijn om over te gaan op het gebruik van groene grondstoffen. Soms kan een groene grondstof stoffen vervangen die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid. In andere gevallen beschikt een groene grondstof over functionele eigenschappen die een synthetische stof niet heeft. Soms is een groene grondstof eenvoudig goedkoper.

Barrieres overwinnen

Drie belangrijke redenen staan een bredere toepassing van groene grondstoffen tot nu toe in de weg: ten eerste kennen leveranciers en potentiële afnemers van groene grondstoffen elkaar vaak helemaal niet, ten tweede weten fabrikanten vaak niet wat voor mogelijkheden groene grondstoffen voor hun producten kunnen hebben en ten derde is in een groot aantal gevallen de technologie voor toepassing nog niet ver genoeg ontwikkeld.

Productiewijzen

Voor de productie van groene grondstoffen zijn stappen nodig op verschillende levels. – Lees verder