Technologie

Adbrevio heeft kennis van een grote verscheidenheid aan technologieën. Met onze (subsidie)projecten lopen we voorop in de ontwikkeling van milieutechniek, duurzame energie, energiebesparing en groene grondstoffen. Tevens is er sprake van een grote affiniteit met de agrarische sector en agribusiness.

Duurzame energie

Duurzame energie is een energievorm waarbij geen schade aan de leefomgeving wordt veroorzaakt en toekomstige generaties niet worden benadeeld. In principe is deze energie voortdurend beschikbaar en raakt niet ‘op’. Bij duurzame energie komt veel minder CO2 vrij dan bij energie uit conventionele energiebronnen (bijvoorbeeld kolen/olie/aardgas).

Duurzame energiebronnen zijn bijvoorbeeld:

Subsidieadvies

Adbrevio geeft subsidieadvies voor projecten in de agribusiness en op het gebied van duurzame energie en groene grondstoffen. Daarbij is kennis van zaken zeer belangrijk.

Dankzij ons grote netwerk functioneren wij tevens als intermediair in kennis voor diverse sectoren, en creëren daarmee meerwaarde voor de ondernemer. – Lees verder

WBSO subsidie

Bent u bezig met het ontwikkelen van een innovatie, dan kunt u WBSO subsidie ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.wbso.biz – Lees verder