Duurzame Energie Scan

Het doel van de duurzame energie scan (DE-scan) is het systematisch in kaart brengen van de mogelijkheden van duurzame energie toepassingen binnen het bedrijf. De technische, juridische en financiële consequenties van de duurzame energie opties worden daarbij in kaart gebracht. Op basis van de DE-scan is een bedrijf in staat te besluiten een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren naar de meest veelbelovende optie voor duurzame energie of zelfs direct stappen te zetten richting realisatie.

Samenwerking: meer mogelijkheden

De scan beoordeelt niet alleen de mogelijkheden op het eigen erf, maar kijkt ook naar samenwerkingskansen met energiegebruikers in de omgeving van het bedrijf. De DE-scan wordt daarom bij voorkeur uitgevoerd voor meerdere bedrijven in dezelfde regio en in samenwerking met de gemeente. Door samen met de gemeente op excursie te gaan en te discussieren over de mogelijkheden, ontstaan ideeen over nieuwe kansen bij zowel ondernemer als gemeente. Gemeenten en provincies hebben immers ook afspraken over duurzame energie en energiebesparing gemaakt met de Rijksoverheid. Ook zij proberen op verschillende manieren energiebesparing, energie-efficiency en duurzame energie te stimuleren. – Meer info

300+ scans

Onze adviseurs hebben meegewerkt aan meer dan 300 scans bij agrarische bedrijven en tientallen rapportages voor gemeenten. Bijna 90% van de gescande bedrijven kan investeren in een duurzame energie optie met een terugverdientijd van 7,5 jaar terugverdientijd of minder. De kortste terugverdientijd was minder dan een jaar.

Eerst energie besparen

U zoekt naar mogelijkheden tot reductie van energieverbruik maar weet niet precies waar te beginnen? Door meten en berekenen maken wij u snel duidelijk welke kansen er liggen. Onze adviseurs hebben een brede kennis en kunde, zowel voor bedrijven, onroerend goed als mobiliteit. – Meer info