Technologie: Vergisting

Biogas

Bij vergisten van “natte” biomassa (veelal dierlijke mest als basis met als co-substraat landbouwproducten zoals energiemaïs, bietenkoppen, stro, eventueel natuurgras, plantenresten en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie) zetten, van nature in biomassa aanwezige, bacteriën de makkelijk afbreekbare organische stof om in vooral brandbaar methaangas. Voor biogasprocessen wordt in de meeste gevallen dunne mest afkomstig van varkens en/of runderen gebruikt. In het geval van co-vergisting worden daar organische stoffen aan toegevoegd die de productie van biogas sterk doen toenemen.

Verschillende schaalgroottes

(Co-)vergisting wordt op verschillende schaalgroottes toegepast. Het kan op boerderijniveau plaatsvinden waarbij bijvoorbeeld mest uit het eigen bedrijf wordt vergist en organisch materiaal uit het eigen bedrijf wordt toegevoegd aan het vergistingproces. Het andere uiterste betreft grote centrale mestvergistingsinstallaties met verwerkingscapaciteiten van meer dan 100.000 m³/jaar. In dergelijke gevallen zal mest van meerdere agrarische bedrijven worden aangevoerd en kan ook het organische co-vergistings­materiaal door verschillende partijen worden aangeleverd. Een tussenvorm ontstaat wanneer een aantal boeren die in elkaars nabijheid zijn gevestigd samen besluiten een gezamenlijke vergistingsinstallatie op te richten. De vergistingsinstallatie wordt in dat geval meestal opgericht bij één van de deelnemende boeren. De schaalgrootte waarop de mestverwerking plaatsvindt, is van invloed op de regulering op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu.

Projecten

Wij hebben gewerkt met verschillende vergister-concepten en bovendien in combinaties met diverse andere technieken. Wij kunnen (nog) niet van al onze projecten een samenvatting op onze website plaatsen. Indien u de gezochte informatie niet kunt vinden, neemt u dan contact met ons op. Onze adviseurs zijn betrokken geweest bij projecten op het gebied van:

– Mest-(co)vergisting
Maisvergisting
– Biogas en zuivelproductie
– Biogas en glastuinbouw
Biogas en ethanolproductie
– Biogas, ethanolproductie en algenkweek
Biogas en algenkweek
Groen aardgas

Eigen onderzoek

Kennis en innovatie zijn sleutelfactoren om de ideeën van vandaag uit te werken tot de realiteit van morgen. Daarom participeert Adbrevio ook in onderzoeken met verschillende marktpartijen en creëren daarmee meerwaarde voor de ondernemer. Wij functioneren tevens als intermediair in kennis voor diverse sectoren. – Contact