Technologie: Biobrandstoffen

Onder biobrandstoffen worden brandstoffen verstaan afkomstig van natuurlijke, hernieuwbare bronnen die kunnen worden bijgemengd aan transportbrandstoffen als diesel en benzine. In dit kader zijn zowel bio-olie, bioethanol (ook wel standaard alcohol, maar geproduceerd vanuit biomateriaal) als biodiesel (ook wel vetzuurmethylesters) in opmars. Onze adviseurs hebben met bovengenoemde biobrandstoffen ervaring opgedaan in projecten, maar ook met verschillende andere soorten duurzame(re) brandstof, zoals (groen) aardgas, biogas en waterstof. – Contact

Projecten

Ethanolproductie

Het akkerbouwbedrijf van de Maatschap Bosma in Zuidvelde gaat een installatie in gebruik nemen voor de productie van bio-ethanol uit landbouwgewassen. Het is in Nederland de eerste installatie in zijn soort op deze schaal. Bijzonder is de combinatie van twee verschillende vergistingsinstallaties, de benutting van restwarmte en het gebruik van groene energie.- Lees meer