Subsidieadvies

Subsidieadvies

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Voor veel subsidies moet ook ná de subsidieaanvraag nog veel geregeld worden voor de subsidieverstrekker, zoals financiële en inhoudelijke rapportages. Onze adviseurs verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers en rapporteert wanneer dat nodig is. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. Zowel aan de primaire sector als de verwerkende en toeleverende industrie. Naast regionale en landelijke projecten betreft het ook internationale projecten. Wij helpen u graag verder en hebben ervaring op de volgende onderwerpen:

/ Duurzame Energie & Groene Grondstoffen
/ Internationaal Ondernemen
/ Milieu, Technologie & Innovatie
/ Fiscaliteiten
/ Plattelandsontwikkeling & Groene Ruimte
/ Glastuinbouw
/ Akkerbouw
/ Veehouderij
/ Agrarische- en voedingsindustrie

Meer informatie

WBSO subsidie

Bent u bezig met het ontwikkelen van een innovatie, dan kunt u WBSO subsidie ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.wbso.biz – Lees verder

Indicatie van subsidiekansen

Ons team kan u snel en geheel vrijblijvend een indicatie geven of uw project, investering of voorgenomen activiteit in aanmerking komt voor subsidies. – Lees verder

Subsidiebeheer

Voor veel subsidies moet ook ná de subsidieaanvraag nog veel geregeld worden voor de subsidieverstrekker, zoals financiële en inhoudelijke rapportages. Onze subsidieadviseurs verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers en rapporteren wanneer dat nodig is. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld. – Lees verder