Financiering: Revolving Fund Opzetten

Gemeentelijk energie fonds

Veel gemeentes en provincies stimuleren de transitie naar duurzame energie. Zowel provinciaal als lokaal liggen daarvoor kansen door de rijkdom aan wind, water of biomassa. Maar ook projecten met warmte-, energie- en afvalstromen op industrieterreinen, zonnepanelen, geothermie en energie-besparingsacties bieden mogelijkheden genoeg. Veel kansen zijn te klein voor de grote energiebedrijven, maar te groot of te lang durend voor alleen private partijen. Met een Gemeentelijk Energie Fonds worden initiatieven in een gemeente gestimuleerd en kan flexibel op kansen worden ingespeeld. Juist nu kunnen de economische activiteiten door de kredietcrisis een steun in de rug van de overheid gebruiken en ligt hier voor gemeentes een prima kans om het stimuleren van de economie te combineren met de transitie naar duurzame energie.

Kenmerken

Een (Gemeentelijk) Energie Fonds / Revolving Fund:
– helpt initiatiefnemers in de ontwikkelfase
– helpt initiatiefnemers in de exploitatiefase
– ontwikkelt binnen de gegeven randvoorwaarden zelf initiatieven
– per project worden exacte structuur, aandelenpercentages etc. bepaald
– realiseert voldoende rendement t.b.v. de continuïteit van het fonds
– realiseert een afgewogen verdeling van lasten en opbrengsten
– stimuleert productie van duurzame energie
– stimuleert besparing van energiegebruik
– creëert werkgelegenheid en kennis op het gebied van duurzaamheid

Voordelen op een rij

De kracht van de samenwerking van de gemeente met burgers, bedrijven, derde partijen en initiatiefnemers van duurzame projecten is:
– Draagvlak door coördinatie / communicatie / bewustwording
– Kennis van lokale kansen en beperkingen
– Kennis van duurzame energie, projectmanagement, fondsbeheer
– Kennis vergunningtrajecten, inspraaktrajecten
– Schaalgrootte qua kapitaal, kennis, capaciteit en contacten
– Toegang tot andere vormen van subsidie (EU- en overheids fondsen)
– Toegang tot voordelige(r) financiering (BNG, Waterschapsbank, Groenbank(en))
– Partijen leveren elkaar een hefboom op elkaars kennis, kapitaal en contacten – Contact

Brede steun

Een Revolving Fund kan als een zogenaamde maatschappelijke onderneming worden gepositioneerd. Hierin is ruimte voor alle stakeholders, waardoor lusten en lasten van een project beter in kaart worden gebracht en ook beter kunnen worden verdeeld.

Contact