Projecten: Workshop Vergassing

Adbrevio adviseur Rob Korten heeft een workshop over vergassing georganiseerd. Hierbij zijn enkele experts uitgenodigd te vertellen over de mogelijkheden voor de agrarische sector. Tevens zijn een aantal pluimveehouders en varkenshouders uitgenodigd die tijdens het uitvoeren van een Duurzame Energiescan belangstelling hadden getoond voor deze conversietechniek.- Contact