Projecten: Bosma – Ethanol en Biogas

Samenvatting

Het akkerbouwbedrijf van de Maatschap Bosma in Zuidvelde gaat een installatie in gebruik nemen voor de productie van bio-ethanol uit landbouwgewassen. Het is in Nederland de eerste installatie in zijn soort op deze schaal. Bijzonder is de combinatie van twee verschillende vergistingsinstallaties, de benutting van restwarmte en het gebruik van groene energie. Door vergunningproblemen heeft het project vertraging opgelopen. Meer informatie over het project is op deze internetpagina te vinden.

Projectgegevens

Subsidieregeling: – EOS-Demonstratieprojecten
Projecttitel: – Productie van bio-ethanol in Drenthe
Aanvrager: – Gebroeders Bosma, Zuidvelde

Agrarische onderneming met ethanolproductie

Maatschap Bosma uit Zuidvelde (Drenthe) gaat als eerste agrarische onderneming in Nederland een systeem van enig formaat in werking stellen voor de productie van bioethanol. Hiervoor worden twee installaties gecombineerd: een nieuwe, kleinschalige vergistingsinstallatie die bio-ethanol gaat produceren en een bestaande, grote co-vergistingsinstallatie, die biogas oplevert voor de productie van elektriciteit en warmte (met een warmtekrachtinstallatie).

‘Zero waste’-proces

Een groot deel van deze elektriciteit en warmte zal voortaan worden gebruikt voor de productie van bio-ethanol. Het substraat dat bij de productie van ethanol vrijkomt, bestaat uit twee fracties. Het vaste deel wordt weer als vergistingsmateriaal ingezet in de co-vergister, het vloeibare deel als vergistingsmedium. Het volledig hergebruiken van alle reststromen levert een ‘zero waste’-proces op.

Gereviseerde installatie

De vergistingsinstallatie voor de productie van bio-ethanol is afkomstig van Spradau GmbH uit Duitsland. Daar is de installatie langere tijd gebruikt voor het vergisten van zetmeelaardappelen tot ethanol. Na overname door de Maatschap Bosma is de installatie gedemonteerd, getransporteerd, gereviseerd en opnieuw opgebouwd in Zuidvelde. Daarna hebben diverse modificaties en uitbreidingen aan de installatie plaatsgevonden.

Productiecapaciteit

De nieuwe vergistingsinstallatie zou in 2006 al in gebruik worden genomen. Dit heeft door vergunningperikelen vertraging opgelopen. Uiteindelijk kan deze jaarlijks maximaal 21.000 ton biomassa vergisten. Dat levert circa 4.600 ton bio-ethanol op. Aanvankelijk zal uitsluitend op aardappelen worden gedraaid, later ook op bietenresten en graan. De geproduceerde ethanol heeft een zuiverheid van 99 procent. De productie van bio-ethanol wordt overigens ondergebracht in een nieuw bedrijf van de familie Bosma.

Doel van het project

Het project moet inzicht opleveren in de combinatie van co-vergisting en ethanolproductie. Ook inzicht in technologieën als pervaporatie en decanter-centrifuges, beide voor de scheiding van ethanol en water, zijn van belang voor mogelijke vervolgprojecten. Mocht het project slagen, dan kunnen er in Nederland mogelijk enkele worden gerealiseerd.