Projecten: Monovergisting Kloosterman

Samenvatting

Als eerste in Nederland bouwde Kloosterman in Nieuweroord (Dr) een biogasinstallatie waar alleen maïs in wordt omgezet in energie. De vergister is gebouwd door Consentis.
Projectgegevens

Subsidieregeling:
– EOS-Demonstratieprojecten

Projecttitel:
Vergisting 25.000 ton maïs in Midden Drenthe

Aanvrager:
Landbouwbedrijf Kloosterman BV

Periode:
2005-2007

Kloosterman monovergisting

Vader en zoon Kloosterman

Vader en zoon Kloosterman

In Drenthe heeft Landbouwbedrijf Kloosterman BV een installatie in gebruik genomen voor de vergisting van (energie)maïs. Het is de eerste installatie in zijn soort in Nederland. Gezien de grote investering, zijn er voor het bedrijf nogal wat risico’s aan verbonden. Het perspectief is echter ook aantrekkelijk: duurzame energieproductie als een nieuwe bedrijfsactiviteit die de continuïteit van het bedrijf kan waarborgen.

In het buitengebied van het dorp Nieuweroord in de gemeente Midden-Drenthe ligt het akkerbouwbedrijf van de maatschap Kloosterman-Ringeling. Om de continuïteit van de onderneming te verzekeren, startte de onderneming met het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfsactiviteit. In de loop van het project bleek deze nieuwe bedijfsactiviteit zich te ontpoppen tot een waar nieuw bedrijf. Als grote voorstanders van duurzame energie kwam vergisting van energiemaïs in beeld. Die techniek wordt in onder andere Oostenrijk al toegepast. Kloosterman heeft echter de eerste maïsvergister in Nederland.

Proces

Biogas Kloosterman

Biogas Kloosterman

Voor het ontwerp van de biogasinstallatie is uitgegaan van een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton maïs per jaar. De maximale capaciteit van de gerealiseerde vergistingsinstallatie is ongeveer 30.000 ton maïs per jaar. Voor de opslag van de maïs is een gigantische sleufsilo om de installatie aangelegd. Vanuit een loods wordt de maïs automatisch naar de vergisters gevoerd. De vergister bestaat uit drie productielijnen. Na de 3 vergisters wordt het digestaat naar een naopslag/vergister geleid. Uiteindelijk is een na-opslag nodig voor het digestaat dat in de winterperiode niet mag worden uitgereden. Het proces is opgestart met digestaat uit andere bestaande maïsvergisters. Het totale vermogen van de installatie is 1,6 MW. De maatschap teelt een deel van de energiemaïs zelf, maar koopt ook een deel in.

Risico’s

Aan het project zijn voor de ondernemer grote technische en financiële risico’s verbonden. De haalbaarheid lijkt goed, maar moet zich in de praktijk nog wel bewijzen. Een belangrijk aspect hierbij is bovendien dat een installatie zichzelf niet op gang houdt en bestuurt. Meerdere keren per dag wordt de installatie gecontroleerd op verschillende aspecten. Alleen al de zuurgraad wordt drie keer per dag gecontroleerd. Er wordt in 2007 zelfs een speciaal laboratorium aangelegd om de biologie te controleren. De ondernemers moeten ervaring opdoen en gevoel ontwikkelen voor de manier waarop ze uit de vergistingsinstallatie het hoogste rendement halen.

Energiemaïs

Het verbouwen van energiemaïs vereist eveneens specialistische kennis. De duurzaamheidscriteria van de commissie Cramer hebben veel nieuwe vragen opgeworpen. Welke rassen bestaan er en wat stellen die voor teelteisen? Die kennis is nodig om op een efficiënte en duurzame manier voldoende vergistbaar gewas te produceren. Ook de aansluiting bij andere teelten, onder meer in relatie tot de arbeidsbehoefte, is nog onbekend.