Technologie: Bioraffinage

Er zijn verschillende methoden om biomassa te fractioneren en de tussenproducten te gebruiken voor verschillende toepassingen.

Praktijkproeven

Adbrevio heeft meegewerkt aan een praktijkproef met verschillende grassoorten. Het gras is geextrudeerd en getest voor de productie van biogas.

Tevens werkt Adbrevio aan een proces om grassen en soortgelijke biomassa te bewerken voor uiteindelijk gebruik in voeding en biobrandstofproductie.

Projecten

Terugwinnen mineralen

In Tholen heeft een agrarisch ondernemer proeven gedaan m.b.t. het pyrolyseren van biomassa. Het project is mede ondersteund door de provincie Zeeland en uitgevoerd met Multi Purpose Industies. Onderdeel van het project betreft onderzoek van de mogelijkheid om de mineralen na pyrolyse terug te winnen en in te zetten voor kunstmestproductie. – Contact