Projecten: Bouwhuis – Biogas en Droger

Biogas en mestdroging

Gedroogd digestaat - Bouwhuis BiovergistingEnergie uit biomassa levert op dit moment de belangrijkste bijdrage aan de binnenlandse productie van duurzame energie in Nederland. Maar de bijdrage van bio-energie zal verder moeten groeien om de ambitieuze doelstellingen van de overheid te kunnen realiseren. Dat biedt toekomstmogelijkheden voor bedrijven in de agrarische sector, omdat zij biomassa kunnen gaan telen. Zij worden daardoor naast boer ook energieproducent. In dit demonstratieproject plaatst scharrelkippen- en akkerbouwbedrijf Bouwhuis uit Witteveen, Drenthe, een vergister met drooginstallatie. Op basis van ‘menuadviezen’ van een extern laboratorium wordt de verbouwde energiemaïs gemengd met andere biomassa. Dit zogenoemde menugestuurd vergisten levert meer biogas van goede en constante kwaliteit op. Het laboratorium vergist en analyseert daartoe voortdurend monsters uit de vergister bij Bouwhuis en monsters van andere, aanwezige en/of in te kopen, biomassa. Het ontstane digistaat wordt vervolgens via een innovatief en speciaal hiervoor ontwikkeld systeem gedroogd. De resterende meststof neemt daardoor aanzienlijk minder plaats in bij de boer en kan goedkoper worden getransporteerd. Het project is het eerste in zijn soort in Nederland. De opgedane kennis wordt verspreid via demonstraties, publicaties en lezingen op ondernemersbijeenkomsten.

Groen Gas

Inmiddels heeft Bouwhuis ook één van de eerste installaties in Nederland waarmee uit biogas op een boerenbedrijf groen gas wordt geproduceerd. Het betreft een additionele activiteit bij een biogasinstallatie waarvoor Adbrevio ooit de eerste subsidies verzorgd heeft. In dit project wordt de technologie van Norit Haffmans gebruikt.

Projectgegevens

Subsidieregeling: – EOS-Demonstratieprojecten
Projecttitel: – Menugestuurde vergisting van energiegewassen en innovatieve droging en digistaat
Aanvragers: – Bouwhuis Biovergisting BV