Technologie: Groengas

Bij vergisten van “natte” biomassa (veelal dierlijke mest als basis met als co-substraat landbouwproducten zoals energiemaïs, bietenkoppen, en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie) zetten, van nature in biomassa aanwezige, bacteriën de makkelijk afbreekbare organische stof om in vooral brandbaar methaangas. Dat is bruikbaar biogas dat kan worden omgezet in energie middels een WKK, maar er is ook een mogelijkheid om het gas te scheiden in methaan en CO2. Van het methaan kan vervolgens een gas worden gemaakt dat gelijk is aan de kwaliteit van aardgas en kan worden geinjecteerd in het aardgasnet.

CO2 als bijproduct in plaats van restproduct

Een nieuwe ontwikkeling is de productie van groen gas met als bijproduct food-grade CO2, welke is in te zetten in bijvoorbeeld de glastuinbouw. Voor agrarische vergistingsinstallaties en bedrijven met een afvalwaterzuiveringsinstallatie op locatie zoals brouwerijen of papierproductiebedrijven, is deze oplossing uitstekend geschikt voor recycling van biomassa in groen gas en CO2. Het groene gas kan worden gebruikt in hun bestaande gasinstallaties, wat aardgaskosten bespaart, en het CO2 kan als bijkomend voordeel worden verkocht.

Projecten

In de praktijk hebben wij ervaring opgedaan met de technologie van Norit-Haffmans. Norit Haffmans heeft een grote ervaring in CO2-terugwinning bij bijvoorbeeld brouwerijen. Deze kennis is inmiddels ook ingezet bij de winning van groen gas uit biogas. – Contact

Andere vergistingprojecten

Onze adviseurs zijn betrokken geweest bij projecten op het gebied van: