Technologie: Verbranding

Bij verbranden van biomassa gaat het om met name hout(delen), bio-olie en de drogere mestproducten (bijvoorbeeld pluimveemest of gedroogde varkens- of rundveemest). Door de hoge eisen aan de verbrandingsgassen is het momenteel op agrarisch bedrijfsniveau vooral interessant om houtachtige materialen te verbranden in biomassaketels.

Projecten

Miscanthus verbranden

Adviseur Rob Korten is betrokken geweest bij een groot proefproject voor de productie en verbranding van miscanthus op een agrarische onderneming in de buurt van Rhenen. De betreffende kalverhouder heeft dagelijks veel warmte nodig voor de productie van melk uit melkpoeder. Het bedrijf heeft 5 hectare miscanthus geplant.- Lees meer

Biomassa-gestookte ketels

In de laatste jaren zijn biomassaketels veelvuldig op bedrijven in de intensieve veehouderij geplaatst. Onze adviseurs hebben regelmatig ketels doorgerekend in een Duurzame Energiescan en deze duurzame energieoptie bleek een snel terug te verdienen investering te zijn. – Lees meer

De Groene Kolenboer

Adbrevio was één van de oprichters van coöperatie De Groene Kolenboer. Dit is zowel een coöperatie, energiebedrijf, investeringsmaatschappij, groenbedrijf als adviesbureau. De Groene Kolenboer levert duurzame warmte, geproduceerd met bijvoorbeeld warmtepompen of houtpellets. Het benodigde hout produceert de coöperatie zo veel mogelijk zelf met haar leden. Vanuit die ketengedachte bieden de ondernemersleden ook groendiensten, energieadvies en groenadvies aan. Hiervoor wordt samengewerkt met lokale (vrijwilligers)organisaties. – Lees meer