Technologie: Biodiesel

Biodiesel is bio-olie die met methanol is veresterd tot methylester (en glycerol). Biodiesel is technisch vergelijkbaar met gewone diesel en wordt vaak in mengvorm aangeboden. Als grondstof voor biodiesel worden dierlijke en plantaardige vetten en olieen gebruikt. Voorbeelden zijn sojaolie, palmolie, jatropha-olie,frituurvet en koolzaadolie.- Contact

Projecten

Kelstein

Adviseur Rob Korten is betrokken geweest bij een proefproject van melkveebedrijf Kelstein en technologieleverancier AF&F met olie uit algen waar ook uiteindelijk biodiesel van gemaakt zou moeten kunnen worden. – Lees meer

Biodiesel en wodka

Onze adviseurs hebben een studie uitgevoerd voor een project waarbij biodiesel uit koolzaad zou moeten worden geproduceerd bij een wodka-fabriek in Rusland. De reststromen van de beide processen zijn geschikt voor de productie van veevoer.