Technologie: Vergassing

Bij vergassen wordt vaste biomassa door verhitting met weinig zuurstof omgezet in een brandbaar gas. Het stookgas kan vervolgens worden verbrand in een gasmotor of gasturbine, voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Vanwege het hoge energetische rendement tegen relatief lage kosten, wordt er veel van deze techniek verwacht in de toekomst. Het vergassen van biomassa op bedrijfsniveau bevindt zich meestal nog in de testfase en wordt op kleine schaal op enkele bedrijven momenteel getest.

Projecten

Pyrolyse van slootmaaisel

In Tholen heeft een agrarisch ondernemer proeven gedaan m.b.t. het pyrolyseren (vergelijkbare techniek) van biomassa. Het project is mede ondersteund door de provincie Zeeland en uitgevoerd met Adbrevio.

Workshop Vergassing in de agrarische sector

Adviseur Rob Korten heeft al eerder een workshop over vergassing georganiseerd. Hierbij zijn enkele experts uitgenodigd te vertellen over de mogelijkheden voor de agrarische sector. Tevens zijn een aantal pluimveehouders en varkenshouders uitgenodigd die tijdens het uitvoeren van een Duurzame Energiescan belangstelling hadden getoond voor deze conversietechniek.- Contact