Projecten: Optimalisatie Vergisting Jansen Wijhe

Jansen Wijhe Energy BV heeft al sinds enkele jaren een biogasinstallatie in Groningen en heeft in de loop der jaren de businesscase op verschillende wijzen verbeterd. Een belangrijk project daarin werd in 2013/2015 uitgevoerd.

Jansen Wijhe Energy

Biogasbedrijf Jansen Wijhe Energy BV werkt aan verschillende projecten ter verbetering van het rendement van hun biogasinstallatie in Groningen. Sinds de overname van mestdistributeur Gubbels uit Raalte in 2005 heeft Jansen Wijhe er een nieuwe bedrijfsactiviteit bij in het transporteren en distributeren van mest naar Noord Nederland. Door een tekort aan opslagcapaciteit zijn Han en Jos actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om de mest op te kunnen slaan.

Vergisting in Kiel-Windeweer

biogas2Zij vonden in Kiel-Windeweer een geschikte locatie met zeven silo’s. De benodigde vergunningen voor een biogasinstallatie had de vorige eigenaar al gekregen. Drie van de zeven mestsilo’s zijn omgebouwd en in 2006 is in samenwerking met Envitec Biogas uit Enter begonnen aan de bouw van een biogasinstallatie van 1.7 MegaWatt. Sinds eind 2006 is de biogasinstallatie operationeel.

Doorontwikkeling

Het project richt zich op de doorontwikkeling van de vergistingsactiviteiten. Proeven zullen aan moeten tonen dat de gekozen technologieën daadwerkelijk tot een rendementsverbetering zullen leiden. Na de bouw van prototypes zal het proces worden geoptimaliseerd en voor implementatie worden klaargestoomd.

Van gras tot gas

In het project wordt onder andere biomassa geextrudeerd. Via de provincie Overijssel is subsidie ontvangen om in het project “Van gras tot gas” resultaten te analyseren en apparatuur te optimaliseren.