Technologie: Bioethanol

Bioethanol

Bio-ethanol wordt gerekend tot biobrandstoffen en vaak gebruikt als toevoeging bij reguliere brandstoffen als benzine. In Brazilië worden jaarlijks miljoenenliters van deze biobrandstof ethanol geproduceerd.

Gebruik in transportmiddelen

Bio-ethanol (meestal verkocht onder de naam E85, 85% ethanol) kan alleen in speciale motoren tegen geringe meerprijs worden gebruikt. Het vereist speciale bestendige leidingen en afdichtingen. Echter tot ca. 10% bio-ethanol bijmenging aan benzine is de kans op schade aan de motor nagenoeg nihil.

Grondstoffen

Bio-ethanol wordt via fermentatie en destillatie vervaardigd uit grondstoffen als suikerriet, tarwe, maïs, rogge, gerst en suikerbieten. De ethanol wordt gebruikt als supplement in bijvoorbeeld benzine, maar kan ook gebruikt worden in medicijnen.

Bijproducten

Het afval van bioethanol productie kan als eiwitrijk veevoer gebruikt worden. De merken Protamax en Protigrain zijn voorbeelden hiervan. Het productieproces is vergelijkbaar met dat van alcoholische dranken waarbij alcoholgisten en enzymeneen rol spelen.- Contact

Projecten

Bosma – Drenthe

Het akkerbouwbedrijf van de Maatschap Bosma in Zuidvelde gaat een installatie in gebruik nemen voor de productie van bio-ethanol uit landbouwgewassen. Het is in Nederland de eerste installatie in zijn soort op deze schaal. Bijzonder is de combinatie van twee verschillende vergistingsinstallaties, de benutting van restwarmte en het gebruik van groene energie.- Lees meer

Creemers – Limburg

Jaarlijks word ca. 10% van de aardappeloogst afgekeurd omdat dit niet aan de vereisten voldoet. Door deze en andere reststromen om te zetten in een waardevol product kan de opbrengst per hectare worden vergroot en worden de afvalkosten tevens verlaagd. Vanuit deze gedachte werkt de heer Creemers aan een project waarbij deze reststromen omgezet worden in biogas, bioethanol en andere waardevolle producten. – Contact