Projecten: Verbranding Miscanthus

In de laatste jaren zijn biomassaketels veelvuldig op bedrijven in de intensieve veehouderij geplaatst. Onze adviseurs hebben regelmatig biomassaketels doorgerekend in een Duurzame Energiescan en deze duurzame energieoptie bleek een snel terug te verdienen investering te zijn. Kijkt u ook eens bij ons projectportfolio of vraag een vrijblijvend gesprek aan. Wij hebben een range aan diensten waarmee we u behulpzaam kunnen zijn.

Wij bieden onze diensten ten aanzien van biomassaketels aan als lid van Coöperatie De Groene Kolenboer U.A..

Projectgegevens

Subsidieregeling:
– Provincie Utrecht

Projecttitel:
Duurzame energie uit Miscanthus in de Provincie Utrecht

Aanvragers:
– Fam. Henken, Rhenen

Periode:
2008-2010

Henken: Miscanthus verbranden

Met olifantengras in plaats van fossiele brandstoffen verwarmt agrariër Hennie Henken uit Achterberg sinds enige tijd het water dat hij nodig heeft voor zijn kalvenmesterij. Hij is ermee de eerste in Nederland.

De verbranding geschiedt in een nieuw type biomassaketel. De voordelen laten zich raden: het project draagt bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. En daarmee aan duurzame landbouw.

Olifantengras (Miscanthus) is een rietachtige plant uit Oost-Azië. Vergeleken bij andere energiegewassen heeft de plant minder bemesting (dus minder ammoniak) en water nodig. Hierdoor is de teelt van olifantengras zeer kostenefficiënt. De Achterbergse ondernemer teelt het gewas zelf; hij offert hier 5 hectare maïs voor op. Olifantengras heeft ook een natuurwaarde: het biedt in de winter een schuilplaats voor klein wild en vogels. Bovendien draagt het bij aan natuur- en bodemversterking.

Henken tussen het olifantsgras (ook bekend als Miscantus)

Henken tussen het olifantsgras (ook bekend als Miscantus)

Voordelen

Voordelen van olifantsgras zijn: – Het hoeft maar eenmaal in de 15 tot 20 jaar geplant te worden;
– Het kan geteeld worden op marginale (zand)gronden;
– Er wordt geen gebruik gemaakt van ziektebestrijdingsmiddelen;
– Er wordt minimaal gebruik gemaakt van onkruidbestrijdingsmiddelen;
– Er heeft recycling van mineralen in het gewas plaats. Dit heeft mede te maken met het late oogsttijdstip in maart/april;
– Het geeft een hoge opbrengst (12 tot 20 ton per ha);
– Het hoeft na de oogst niet gedroogd te worden (energiebesparing);
– Het heeft een positieve invloed op de fauna (schuilmogelijkheid);
– De teelt en verbranding is CO2 –neutraal;
– Op de langere termijn: interessant als 2e generatie energiegewas voor de winning van bio-ethanol.

Het verbranden van olifantengras in een biomassaketel is een pilotproject voor het gebied Gelderse Vallei en Eemland. Andere veehouders en tuinders kunnen, via publicaties en open dagen, kennisnemen van de resultaten van het project. Op het kalverhouderijbedrijf is in 2007 begonnen met de aanplant van 5 ha Miscanthus (Olifantsgras) voor energiedoeleinden. Dit gewas heeft een hoge energieopbrengst per hectare en dient bij verbranding ter vervanging van aardgas. Eind 2008 is de biomassaketel officieel in gebruik genomen.

40.000 m3 aardgasbesparing

Het bedrijf heeft inmiddels een aantal ondernemers rondgeleid op het bedrijf. Gedurende de openingsdag is bijvoorbeeld de teelt, oogst en verbranding van Miscanthus gedemonstreerd. De bezoeker is duidelijk geworden wat Miscanthusverbranding voor effect heeft op warmte-intensieve sectoren als de kalverhouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en andere sectoren. In dit project wordt jaarlijks 40.000 m3 aardgas duurzaam vervangen. Gedurende de winter biedt het gewas een schuilplaats voor groot en klein wild. Partners

Het project is opgezet in samenwerking met ASG WUR. De biomassaketel is mede gefinancierd door de Provincie Utrecht. De partijen willen met dit project de effecten van teelt- en verbrandig van energiegewassen op bedrijfsniveau in kaart brengen.