Algen

Productie en gebruik van bio-energie kan op (primaire) agrarische bedrijven een goede mogelijkheid zijn om in de eigen energiebehoefte te voorzien en om daarmee de financiële kosten en de impact (de netto uitstoot van het broeikasgas CO2) van het energieverbruik op het milieu te beperken. Duurzaam ondernemen op het agrarische bedrijf staat dan ook in de belangstelling. Eén van de mogelijkheden is een biogasinstallatie. Bij een biogasinstallatie wordt echter een grote hoeveelheid digestaat als bijproduct geproduceerd. Dit vormt een probleem als de uitrijdmogelijkheden in Nederland steeds beperkter worden. Feitelijk draagt co-vergisting alleen maar bij aan de vergroting van het mestprobleem. Ook de CO2 wordt (hoewel in de korte koolstofkringloop) nog steeds uitgestoten. Een mogelijke oplossing is het gebruiken van de nutriënten in de mest en de CO2 in de rookgassen voor de productie van algen.

Algen worden algemeen beschouwd als een interessant nieuw gewas. Uit algen kunnen verschillende interessante producten worden gehaald, zoals omega 3 en omega 6.- Lees verder

Project Kelstein

In 2008 is gestart met de bouw van een algenkwekerij in Hallum. Op het terrein van Melkvee en biogasbedrijf Kelstein, een toonaangevend familiebedrijf in de agrarische sector, worden algen gekweekt op reststromen van een biogasinstallatie. In het project wordt samengewerkt met Algae Food & Fuel (AF&F), Biosoil, Tendris Solutions, Solarix en Da Vinci Finance. – Lees verder