Projectmanagement

Bij projectmanagement gaat het altijd om het bereiken van een vooraf gesteld resultaat. De weg daar naartoe is nooit zonder hobbels. Veel van onze klanten zoeken steun bij het realiseren van hun projecten. In zulke gevallen fungeren onze adviseurs als projectmanager naast de projecteigenaar. In dergelijke projecten dienen wij op de hoogte te zijn van de situatie in het veld, de regels en de politieke processen, de verschillende partijen en hun belangen.

De mensen die wij inschakelen voor de rol van projectmanager zijn goede strategische spelers en werken graag zelf mee in het veld. Zij hebben ervaring met het definiëren, inrichten en managen van een totaal project en een speciaal daarvoor bestemde projectorganisatie.

In veel gevallen zijn deze mensen ook betrokken geweest bij de aanvraag van subsidie en kunnen daardoor alle facetten van het project blijven overzien.

De betrokkenen worden niet alleen door de projectmanager geholpen bij het bereiken van het projectdoel. De manager heeft ook duidelijk een enthousiasmerende en aanjagende rol. Dit stimuleert de voortgang van uw project.

Energiescan

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf met betrekking tot energiebesparing of duurzame energie? Wij brengen de mogelijkheden voor u in kaart. – Lees verder

Kansen voor de agro-sector

De agrarische en groene sector hebben een sleutelpositie in het gebruik en de productie van duurzame energie. Immers, de bron van duurzame energie komt veelal voort uit deze sectoren (denk aan biomassa en ruimte voor zonnepanelen en windenergie). Agrarische bedrijven kunnen dus een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Ook kan er vaak een flinke kostenbesparing gerealiseerd worden. – Lees verder