Duurzame Energie

Duurzame energie is een energievorm waarbij geen schade aan de leefomgeving wordt veroorzaakt en toekomstige generaties niet worden benadeeld. In principe is deze energie voortdurend beschikbaar en raakt niet ‘op’. Bij duurzame energie komt veel minder CO2 vrij dan bij energie uit conventionele energiebronnen (bijvoorbeeld kolen/olie/aardgas).

Duurzame energiebronnen zijn bijvoorbeeld:
Zonne-energie
Bio-energie
Aardwarmte
Windenergie
– Waterkracht

Voor ondernemer …

Onze adviseurs hebben een jarenlange ervaring op energiegebied en zijn gespecialiseerd in duurzame energie. Laat u als ondernemer informeren over de mogelijkheden voor duurzame energie op uw bedrijf en maak gebruik van de bij ons aanwezige kennis met betrekking tot de laatste ontwikkelingen. U krijgt van ons inzicht in de juridische, technische en financiele mogelijkheden! – Meer info

… en overheden

Ook gemeenten hebben baat bij een goede kennis van zaken op het gebied van duurzame energie technologie. De laatste technologische ontwikkelingen kunnen een grote vooruitgang betekenen naar een duurzame gemeente. Tijdige anticipering hierop in uw beleid zorgt voor een latere voorsprong in gebiedsontwikkeling. Bovendien kunnen wij u helpen bij het oprichten van een revolving fund, zodat u ook een versnelling kunt geven in de realisatie van uw beleidsdoelstellingen. – Meer info

energiescan

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf met betrekking tot energiebesparing of duurzame energie? Wij brengen de mogelijkheden voor u in kaart. – Lees verder

Kansen voor de agro-sector

De agrarische en groene sector hebben een sleutelpositie in het gebruik en de productie van duurzame energie. Immers, de bron van duurzame energie komt veelal voort uit deze sectoren (denk aan biomassa en ruimte voor zonnepanelen en windenergie). Agrarische bedrijven kunnen dus een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Ook kan er vaak een flinke kostenbesparing gerealiseerd worden. – Lees verder