Themas

Adbrevio heeft een grote verscheidenheid aan diensten waarmee wij u kunnen helpen. Met onze (subsidie)projecten lopen we voorop in de ontwikkeling van duurzame energie, energiebesparing en groene grondstoffen. Daarbij zijn kennis en innovatie de sleutelfactoren om de ideeën van vandaag uit te werken tot de realiteit van morgen. Daarom functioneren wij tevens als intermediair in kennis voor diverse sectoren, en creëren daarmee meerwaarde voor de ondernemer. Onze projecten liggen vooral op het gebied van:

Onze diensten kunnen worden geschaard onder:

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij zijn benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen! – Contact

Klantengroepen

Primair zijn onze klanten (inter)nationale organisaties uit de gehele keten van agrarische productie, zoals producenten, verwerkende industrie, handel, toelevering en retail-ketens. Er is een specialisme op het marktgebied waar de agrarische productieketen en de duurzame energiesector elkaar overlappen (zoals de keten voor de productie en verwerking van biomassa). Daar waar opportuun maken ook overheden, waterschappen en het overige midden- en kleinbedrijf gebruik van onze kennis en capaciteit.