Projecten: Biobrandstoffen

Kennis en innovatie zijn de sleutelfactoren om de ideeën van vandaag uit te werken tot de realiteit van morgen. Daarom functioneren wij tevens als intermediair in kennis voor diverse sectoren, en creëren daarmee meerwaarde voor de ondernemer. In de afgelopen jaren hebben wij vele ondernemingen op weg geholpen op het gebied van biobrandstoffen. Een aantal projecten zijn hieronder weergegeven.

Demonstratieprojecten

Algen en biogas

Kelstein in Hallum (Fr) combineert de productie van algen met een biogasinstallatie. Daarbij wordt samengewerkt met Algae Food & Fuel (AF&F), Crassus Advice4You, Biosoil, Tendris Solutions, Solarix en Da Vinci Finance. – Lees verder

Biogas en ethanolproductie

Bosma heeft een vergister gecombineerd met de productie van bioethanol. De installatie is nog niet in gebruik als gevolg van vergunningperikelen. Het project heeft echter inmiddels op verschillende plaatsen navolging gekregen. – Lees verder

Onderzoeksprojecten

Pyrolyse van slootmaaisel

Het bedrijf Multi Purpose Industries en Zeeuwse ondernemer De Rijke in Tholen onderzoeken de mogelijkheden voor het rendabel verwerken van slootmaaisel door middel van pyrolyse.- Lees verder

DE-scans

Adbrevio heeft enkele honderden duurzame energiescans (DE-scans) uitgevoerd. Daarbij zijn ook regelmatig biomassa-technologieën als optie doorgerekend. – Lees verder