Projecten: Pyrolyse Slootmaaisel

Samenvatting

De heer De Rijke heeft plannen voor de productie van bio-energie. Één van de plannen betreft de realisatie van een pyrolyse-installatie. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd door o.a. Adbrevio.

Projectgegevens

Subsidieregeling:
– Provincie Zeeland

Projecttitel:
Haalbaarheidsonderzoek naar de thermische omzetting van biomassa naar groene grondstoffen en bio-energie

Aanvrager:
De Rijke Biogas

Periode:
2010

Pyrolyse van slootmaaisel

In Tholen onderzoekt een agrarisch ondernemer de mogelijkheid om slootmaaisel in combinatie met andere biomassa om te zetten in energie en groene gronstoffen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met o.a. Adbrevio. Met flash-pyrolyse kan moeilijk te behandelen biomassa van verschillende aard worden omgezet in verschillende groene grondstoffen en energie. Multi Purpose Industries heeft een robuust flash-pyrolyse proces ontwikkeld, met een grote opbrengst aan pyrolyse-olie die gebruikt kan worden voor de opwekking van warmte, elekticiteit, transportbrandstoffen en chemicaliën.