Projecten: Biomassa

Kennis en innovatie zijn de sleutelfactoren om de ideeën van vandaag uit te werken tot de realiteit van morgen. Daarom functioneren wij tevens als intermediair in kennis voor diverse sectoren, en creëren daarmee meerwaarde voor de ondernemer. In de afgelopen jaren hebben wij vele ondernemingen op weg geholpen. Een aantal projecten zijn hieronder weergegeven.

Demonstratieprojecten

Miscanthus

Adbrevio is betrokken geweest bij een groot proefproject voor de productie en verbranding van miscanthus op een agrarische onderneming in de buurt van Rhenen.- Lees verder

Vergister met mestdroging

Als eerste in Nederland bouwde Bouwhuis in Witteveen (Dr) een biogasinstallatie met mestdroger. De vergister is gebouwd door Consentis. De droger door Dorset.- Lees verder

Algen en biogas

Kelstein in Hallum (Fr) combineert de productie van algen met een biogasinstallatie. Daarbij wordt samengewerkt met Algae Food & Fuel (AF&F), Crassus Advice4You, Biosoil, Tendris Solutions, Solarix en Da Vinci Finance. – Lees verder

Monovergisting

Als eerste in Nederland bouwde Kloosterman in Nieuweroord (Dr) een biogasinstallatie waar alleen maïs in wordt omgezet in energie. De vergister is in 2005/2006 gebouwd door Consentis. In 2009 is daar een ORC (Organic Rankine Cylcle) van Triogen aan toegevoegd. – Lees verder

Biogas en ethanolproductie

Bosma heeft een vergister gecombineerd met de productie van bioethanol. De installatie is nog niet in gebruik als gevolg van vergunningperikelen. Het project heeft echter inmiddels op verschillende plaatsen navolging gekregen. – Lees verder

Van gras tot gas

Sallandse ondernemers werken samen aan de verwerking van natuurgras tot biogas. Proeven worden gedaan met verschillende grondstoffen gedurende enkele jaren. – Lees verder

Onderzoeksprojecten

Groen gas en zuivere CO2

Als eerste in Nederland bouwde Kloosterman in Nieuweroord (Dr) een biogasinstallatie waar alleen maïs in wordt omgezet in energie. Daarna heeft het bedrijf samen met Kuilman Bouw en Norit Haffmans gewerkt aan de ontwikkeling van een opwerkingsinstallatie voor Groen Gas. Bijzonder daarbij is dat er ook zeer zuivere CO2 vrijkomt, wat kan worden ingezet in verschillende bedrijfsprocessen. – Lees verder

Pyrolyse van slootmaaisel

Het bedrijf Multi Purpose Industries en Zeeuwse ondernemer De Rijke in Tholen onderzoeken de mogelijkheden voor het rendabel verwerken van slootmaaisel door middel van pyrolyse.- Lees verder

Integratie van een vergister in een proefstal

Kalverhouder Kroes in Uddel onderzoekt in samenwerking met leveranciers en Wageningen Universiteit de werking van een biobed luchtwassysteem en een mini-vergister. Indien de proeven slagen zullen de systemen geintegreerd worden in een nieuwbouwstal. Het digestaat wordt ter plaatse gebruikt voor de productie van eendekroos.- Lees verder

DE-scans

Adbrevio heeft enkele honderden duurzame energiescans (DE-scans) uitgevoerd. Daarbij zijn ook regelmatig biomassa-technologieën als optie doorgerekend. – Lees verder

Optimalisatie biogasinstallatie

Jansen Wijhe Energy BV heeft al sinds enkele jaren een biogasinstallatie in Groningen en is momenteel bezig de businesscase op verschillende wijzen te verbeteren. – Lees verder

Workshops en excursies

Workshop zonne-energie en biomassa

In samenwerking met Smit Accountants en Belastingadviseurs V.O.F. en MKB Deventer organiseerde Adbrevio een gratis workshop over financiering van zonnepanelen en biomassaketels voor ondernemers met een Eenmanszaak, VOF of Maatschap. Deelnemers kregen te zien aan de hand van simpele berekeningen hoe maximaal rendement kan worden gehaald uit duurzame energie. Op verzoek leverden sponsoren een vrijblijvende offerte na afloop van de workshop. De workshop ging met name in op zeer interessante fiscale mogelijkheden.- Lees verder

Workshop vergassing

Adbrevio heeft een workshop over vergassing georganiseerd. Hierbij zijn enkele experts uitgenodigd te vertellen over de mogelijkheden voor de agrarische sector. – Lees verder