Technologie: Aardwarmte

Aardwarmte en warmtepompen

Warmte uit de aardbodem en het bodemwater kan een duurzame vorm van energie zijn. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Met name bij bodemwarmte is een externe energiebron nodig voor de productie van elektriciteit ten behoeve van de gebruikte pompen en compressoren. In dat geval is er alleen sprake van duurzame energie als er groene stroom wordt gebruikt.

Aardwarmte

Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. In de diepere aardlagen is de temperatuur zodanig hoog dat er zonder gebruik van een warmtepomp voldoende aardwarmte aanwezig is om (bedrijfs)verwarmingsprocessen te voorzien van energie. In sommige gevallen wordt naast warmte ook stoom opgewekt. Een stoomturbine kan deze omzetten in elektriciteit.

Bodemwarmte

Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen en kantoorgebouwen. Bodemwarmte wordt zowel voor verwarming als voor koeling gebruikt. Het water in de aardbodem op 20 tot 300 meter diepte is geschikt voor warmte-uitwisseling: we kunnen het oppompen, vervolgens warmte erin stoppen (in de zomer) of eruit halen (in de winter) en dan weer terugpompen.

Warmtepompen

Warmtepompen kunnen ook andere warmtebronnen gebruiken voor energieproductie. Zo wordt in een warmtepompboiler de warmte aan ventilatielucht onttrokken, bij een melkveehouder wordt de melkkoeling gebruikt als warmtebron en tegenwoordig zitten er zelfs warmtepompen in wasdrogers. – Contact

Projecten

DE-scans

Adviseur Rob Korten heeft enkele honderden duurzame energiescans (DE-scans) uitgevoerd. Daarbij zijn ook regelmatig warmtepompen als optie doorgerekend. – Lees meer