Projecten: Proefstal Kroes

Samenvatting

De heer Kroes realiseert een proefstal met daarin geintegreerd een biobed luchtwasser en een vastbedvergister. Tevens wordt krachtvoer in de vorm van eendenkroos geproduceerd.

Projectgegevens

Subsidieregeling:
– LNV-Nieuwe Uitdagingen
– LNV- Integraal duurzame stallen
– Provincie Gelderland

Projecttitel:
Kroes Duurzame Kalverhouderij

Aanvrager:
E. Kroes

Periode:
2010-2012

Duurzame Kalverhouderij

De heer Kroes woont in Elspeet en heeft jaarlijks 2.000 rosékalveren die worden afgemest vanaf 12 à 13 weken op twee lokaties: Uddel en Elspeet. De wens is om op de lokatie in Uddel uit te breiden naar 3.300 rosékalveren. Dit kan niet zonder maatregelen te nemen. De maatregelen die Kroes wil nemen worden voor het eerst op een kalverhouderij in Nederland toegepast.

Regeling Ammoniak en Veehouderij: Proefstal

Omdat de maatregelen die Kroes wil nemen uniek zijn voor de kalverhouderij, is voor de lokatie Uddel een proefstalstatus aangevraagd en toegekend. Door gebruik te maken van een biobed luchtwasser denkt Kroes de geuroverlast terug te brengen met minimaal 60% en de emissie van fijnstof en ammoniak terug te brengen met minimaal 70%. De nieuwe stal wordt extra hoog gebouwd, zodat er ruimte ontstaat om binnen de stal een 80 m3 vastbed-mestvergister te kunnen integreren. Alle mest in de nieuwe stal wordt ieder uur onder de roosters vandaan gehaald met een schuif, zodat de nog verse mest rechtstreeks naar de vergister wordt gebracht.

Mineralenhuishouding verder sluiten

De hoeveelheid digestaat uit de vergister wordt ingezet voor de eigen productie van krachtvoer. Het digestaat bevat na de vergister nog nauwelijks drogestof. Het digestaat wordt in een teeltsysteem bovenin de stal (onder lichtdoorlatende dakplaten) en in een buitenbassin ingezet voor de kweek van eendenkroos. In een poging om de beschikbare ruimte op het perceel maximaal te gebruiken wordt ook een proef opgezet waarbij middels LED-verlichting (eerst in een kleine proef en bij een succesvolle proef later onder de gehele voergang van de stal) waterplanten als veevoer worden gekweekt.