Technologie: Groene Grondstoffen

Productiewijzen

Voor de productie van groene grondstoffen zijn stappen nodig op verschillende levels.

1. Duurzame productie en ontwikkeling van biomassa (zowel in Nederland als in het buitenland)

2. Realisatie van de biomassa importketen:

– Aquatische biomassa voor hoogwaardige toepassingen

– Toepassingen landbouwreststromen

– Rendementsverbetering bestaand biomassagebruik

– Ontwikkeling gewassen t.b.v. bioraffinage

– Verwerking van groene grondstoffen

3. Coproductie van chemicaliën (C1-C6), transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte via:

– Bioraffinage (=fractionering)

– Fermentatie, enzymatisch/chemische omzetting

– Vergassen/pyrolyse (=afbraak door verhitting tot zeer hoge temperaturen)/vergisten/bijstook reststromen

4. Productie van SNG (substitute natural gas) voor aardgasinfrastructuur

5. Innovatief gebruik van groene grondstoffen voor non-food/non-energy toepassingen en verduurzaming van bestaande chemische producten en processen.

Enkele voorbeeldprojecten waar onze adviseurs bij betrokken zijn geweest:- Lees verder

Projecten

Aquatische biomassa

In 2008 is gestart met de bouw van een algenkwekerij in Hallum. Op het terrein van Melkvee en biogasbedrijf Kelstein, een toonaangevend familiebedrijf in de agrarische sector, worden algen gekweekt op reststromen van een biogasinstallatie. In het project wordt samengewerkt met Algae Food & Fuel (AF&F), Biosoil, Tendris Solutions, Solarix en Da Vinci Finance. – Lees verder

Eigen onderzoek

Adbrevio is betrokken bij enkele interessante projecten waarbij biomassa middals raffinage en andere methoden wordt omgezet in groene grondstoffen. Meer informatie is ook te vinden op http://biobased-business.eu