Technologie: Zon

Zonnepanelen (stroom)

Zonnepanelen bestaan uit zon-photovoltaïsche cellen (zon-PV) en zetten invallend zonlicht om in elektrische energie. Het is een zichtbare techniek en ideaal om een vooruitstrevend, hightech, groen imago te tonen. – Lees verder

Zonnecollectoren (Warmte)

Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of (tap)water. – Lees verder

Salland Solar

Op initiatief van de Stichting Duurzaam Salland is mede door Adbrevio het gelegenheids-consortium Salland Solar in het leven geroepen. Het Salland Solar team is goed op elkaar ingesteld, kan snel handelen en u een scherpe aanbieding doen.

Asbest eraf, zon erop

Salland Solar levert u een volledig pakket voor de vervanging van asbest dakbedekking door zonnepanelen. U krijgt daarbij bovendien opbrengstgaranties en een passende schadeverzekering aangeboden. Het papierwerk voor de subsidieaanvragen wordt u uit handen genomen indien gewenst. – Lees verder