Technologie: Biomassa

Biogas

Bij vergisten van “natte” biomassa (veelal dierlijke mest als basis met als co-substraat landbouwproducten zoals energiemaïs, bietenkoppen, en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie) zetten, van nature in biomassa aanwezige, bacteriën de makkelijk afbreekbare organische stof om in vooral brandbaar methaangas. Dat is bruikbaar biogas dat kan worden omgezet in energie. – Lees verder

Biomassa vergassing

Bij vergassen wordt vaste biomassa door verhitting met weinig zuurstof omgezet in een brandbaar gas. Het stookgas kan vervolgens worden verbrand in een gasmotor of gasturbine, voor het opwekken van elektriciteit en warmte. – Lees verder

Groen Gas

Biogas bestaat uit voornamelijk methaan en CO2. Methaan is het hoofdbestanddeel in aardgas. Door methaan te scheiden van de rest van het gas kan groen aardgas worden geproduceerd. – Lees verder

Pyrolyse

Biogas bestaat uit voornamelijk methaan en CO2. Methaan is het hoofdbestanddeel in aardgas. Door methaan te scheiden van de rest van het gas kan groen aardgas worden geproduceerd. – Lees verder

Biomassa Verbranding

Bij verbranden van biomassa gaat het om met name hout(delen). Op agrarisch bedrijfsniveau worden vooral houtachtige materialen verbrand. – Lees verder

Algenproductie

Algen worden algemeen beschouwd als een interessant nieuw gewas. Uit algen kunnen verschillende interessante producten worden gehaald, zoals omega 3 en omega 6. – Lees verder

Biobrandstof

Onder biobrandstoffen worden verstaan brandstoffen afkomstig van natuurlijke, hernieuwbare bronnen die kunnen worden ingezet als transportbrandstoffen. In dit kader zijn zowel bio-olie, bioethanol als biodiesel in opmars. – Lees verder

Bioraffinage

Groene grondstoffen kunnen een interessant alternatief vormen voor petrochemische grondstoffen, met name voor hoogwaardige non-food toepassingen, bijvoorbeeld als (bouw)materialen of in consumentenproducten. – Lees verder

Projecten

DE-scans

Adbrevio heeft enkele honderden duurzame energie scans (DE-scans) uitgevoerd. Daarbij zijn ook regelmatig biomassa-technologieën als optie doorgerekend. – Lees meer