Missie

Een duurzame maatschappij. Dit is waar ons bedrijf voor staat en dagelijks aan werkt. Met onze projecten lopen we voorop in de ontwikkeling van duurzame energie, energiebesparing en groene grondstoffen. Daarbij zijn kennis en innovatie de sleutelfactoren om de ideeën van vandaag uit te werken tot de realiteit van morgen. Daarom functioneren wij tevens als intermediair in kennis voor diverse sectoren, en creëren daarmee meerwaarde voor de ondernemer.

Opdrachtgevers in meer sectoren

Onze opdrachtgevers zijn ondernemingen in de agrarische en milieugerelateerde sectoren. Het zijn (inter)nationale organisaties uit de gehele keten van (agrarische) productie, zoals producenten, verwerkende industrie, handel, toelevering en retailketens. Maar ook overheden, waterschappen en het midden- en kleinbedrijf maken gebruik van onze kennis en capaciteit .