Technologie: Energiegewassen

Gewassen worden gebruikt voor verschillende toepassingen. Houtachtig materiaal wordt al eeuwenlang gebruikt voor de energievoorziening. Tegenwoordig worden ook andere gewassen voor energieproductie gebruikt. Voorbeelden zijn (energie)maïs, oliehoudende zaden en grassoorten zoals miscanthus.

Praktijkproeven

Adbrevio heeft meegewerkt aan een praktijkproef met verschillende grassoorten. Het gras is geextrudeerd en getest voor de productie van biogas. Adviseur Rob Korten is tevens betrokken geweest bij proeven met algen en miscanthus.

Projecten

Miscanthus verbranden

Adviseur Rob Korten is betrokken geweest bij een groot proefproject voor de productie en verbranding van miscanthus op een agrarische onderneming in de buurt van Rhenen. De betreffende kalverhouder heeft dagelijks veel warmte nodig voor de productie van melk uit melkpoeder. Het bedrijf heeft 5 hectare miscanthus geplant.- Lees meer

Aquatische biomassa

In 2008 is gestart met de bouw van een algenkwekerij in Hallum. Op het terrein van Melkvee en biogasbedrijf Kelstein, een toonaangevend familiebedrijf in de agrarische sector, worden algen gekweekt op reststromen van een biogasinstallatie. In het project wordt samengewerkt met Algae Food & Fuel (AF&F), Biosoil, Tendris Solutions, Solarix en Da Vinci Finance. – Lees verder