Congres: Eco Innovatie met Biomassa

Wij maken u graag attent op het congres ‘Eco Innovations From Biomass’ in Papenburg op 28 en 29 juni 2017. Het congres bevordert de uitwisseling van kennis over de bio-economie in de non-food sector en van strategieën voor een doelmatige stoffelijke – en energetische benutting van biomassa en reststoffen in…

Continue reading

Waterturbines

De ontwikkeling van de waterturbines kostte Tocardo meer dan acht jaar, maar eind 2012 was het zover en werd het eerste project in Nepal gerealiseerd. Uniek aan deze Nederlandse waterturbines is dat zij geplaatst kunnen worden in rivieren – zonder dat daarvoor dammen vereist zijn – en bij getijdenstromen. Hierdoor…

Continue reading

Nederlandse innovaties bij de Olympische Spelen

WBSO.biz

Bij de Olympische Spelen is kracht en uithoudingsvermogen nog altijd het belangrijkst, toch neemt de invloed van technologie snel toe. Jaar na jaar worden in de sport de marges tussen goud en zilver kleiner. Tijdens deze Olympische Spelen zien we het dagelijks: winst of verlies op een honderdste van een…

Continue reading

Nieuwe Innovatie Attachés benoemd

WBSO.biz

Agentschap NL heeft 2 nieuwe Innovatieraden en 2 nieuwe Innovatie Attachés benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij starten deze zomer in hun nieuwe functie. Nieuwe IA-posten Het betreft tevens 2 nieuwe posten, te weten in Brazilië en Rusland. Daar waren eerder geen Innovatie Attachés actief, maar gezien de…

Continue reading